Roser Teixidó. Escultura.

Mostra de figures de terracota amb predomini de la figura femenina.

2017-12-27T19:08:00+00:00