FINEART Igualada 2015

Miguel Parreño
INDIA. AMAR ES COMPRENDER LA DIFERENCIA

El contacte i la proximitat amb l’ésse humà i la seva cultura ens fa comprendre i estimar la diferència. Amb aquesta exposició “ÍNDIA. Estimar és comprendre la diferència” em proposo deixar testimoni gràfic d’una realitat ètnica i cultural condemnada a desaparèixer com a conseqüència de l’avanç de les comunicacions i de la globalització mundial.

2018-01-03T15:40:42+00:00