Els anuncis en els programes de Festa Major

Exposició, en sis sales, que mostra l’evolució de la publicitat que ha acompanyat els programes de la Festa Major 1920-1970. Promogut per l’IMC.

2017-12-27T18:55:05+00:00