Miquel Mula. Dibuix.

Exposició retrospectiva de l’extensa obra de Miquel Mula. Al Portal del Llevador s’ha presentar la part corresponent a IL·LUSTRACIÓ HUMORÍSTICA I CARICATURESCA. Promogut per l’IMC.

2017-12-27T18:54:00+00:00